ประกาศแนะนำ หมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้า

ERROR SELECT id, cate_id, sub_cate_id, post_title, post_price_type, post_price, post_date FROM `classified_post` WHERE cate_id='7' AND post_sticky='1' AND post_actived='1' ORDER BY post_update DESC